سجاد کوهی

سجاد کوهی از شاگردان استاد سید سلمان حسینی و استاد خیریان هستم ۱۴ سال هست مشغول تدریس ادبیات هستم قریب به ۱۰ سال هست در جامعه المصطفی مدرسه حجتیه و مومنیه مشغول هستم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.