گروه علمی صرف دفتر تدوین متون

گروه علمی صرف، با هدف ارتقای متون درسی و اعتلای محتوای آموزشی و پژوهشی مربوط به دانش صرف، با بهره گیری از اساتید کوشا تشکیل شده است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.