تعمیقی بر قواعد اعلال لفیف مقرون

صرفیون و لفیف مقرون محمدرضا مدرسی گفته شده است که لفیف مقرون، تنها احکام کلمه ناقص را دارد و از جهت عین الفعل در حکم…

ادامه مطلب

نائب فاعل در آیه «یطاف علیهم بآنیة»

پژوهش یکی از اساتید محترم صرف: پژوهش: در آیه شریفه «وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ» (انسان/۱۵)، با فرض مجهول ثلاثی مجرد بودن «یطاف» نائب فاعل یطاف…

ادامه مطلب

تعریف حرف و ماهیت معنای حرفی

♦  نویسنده: جناب آقای محمدحسین خالق پور   حروف اقسام گوناگونی دارند. حروف جاره، حروف مشبهه بالفعل، حروف استفهامیه، حروف شرطیه، حروف مصدریه و… باید…

ادامه مطلب