معنای تعدیه در معانی ابواب

پرسش ها و پاسخ هادسته بندی: سوالات متفرقه صرفیمعنای تعدیه در معانی ابواب
علی 8 ماه قبل

در معنای ابواب ثلاثی مزید یک قول این است که هر باب دارای یک روح معنایی است،مثلا در باب تفعّل همیشه معنای تکلف نهفته است، بزرگواری از این قول و صاحبان قول اطلاعی دارد؟