روش کشف جمع مکسر و منسوب و مصغر

پرسش ها و پاسخ هادسته بندی: سوالات متفرقه صرفیروش کشف جمع مکسر و منسوب و مصغر
mahdi 2 سال قبل

چگونه جمع های مکسر و منسوب و مصغر را در کتاب لغت پیدا کنیم؟ چون انصافا در المنجد و وسیط این موارد به آسانی یافت نمی شود؟ آیا کتابی هست که اوزان را کامل گفته باشد و به آن اعتماد کنیم و لغات را دانه دانه مراجعه نکنیم؟

2 پاسخ
مدرسی 2 سال قبل
  • با توجه به اینکه حیطه لغت بیان کلمات سماعی است، کلمات قاعده مند مثل مصغرها و برخی منسوبات در لغت ذکر نمی شوند
  • در مقابل غالب منسوب های سماعی و جمیع جمع های مکسر در لغت یافت می شوند
  • به نظر می آید در این زمینه المنجد کاملتر از الوسیط است زیرا سیاست الوسیط حذف و عدم بیان اوزان کم کاربرد است و لذا ممکن است برخی اوزان مکسر را بیان نکرده باشد
  • همچنین نرم افزار قاموس النور کار پژوهش لغوی را آسان نموده است
mahdi 2 سال قبل

ممنونم