در مورد تمارین و مطالعه و تحقیق درس ۲۵

پرسش ها و پاسخ هادسته بندی: درس بیست و پنجم: باب افعال(2)در مورد تمارین و مطالعه و تحقیق درس ۲۵
محمد بوغیری 2 سال قبل

با عرض سلام و تشکر از مطالب مفید ارائه شده،
در تمارین درس ۲۵ چند نکته به نظر می رسد،
۱- در آخرین تمرین ص ۲۲۲ مبدأ أولدت المرأة ولدت المرأة گفته شده است، با توجه به معنای پنجم(رسیدن وقت) که در درس بیان شد و با توجه به معاجم لغوی ممکن است بگوییم صحیح این است که مبدأ را (ولاد) یعنی مصدر ثلاثی مجرد بگیریم نه خود فعل ثلاثی مجرد.
۲- در همان تمرین أسخیته به معنای او را سخی یافتم آیا فقط به عنوان یک تمرین داده شده یا در معاجم لغوی هم چنین معنایی وجود دارد؟ با جستجوی مختصری که انجام شد چنین معنایی در معاجم یافت نشد.
۳- در مطالعه و تحقیق ص ۲۲۳ در مورد دوم(مفعول را بر صفتی یافتن) لفظ رآه هم در کنار وجده آمده و به اعظم الشیء مثال زده شده است که به نظر معنای آن همانطور که بیان شده رآه عظیما است؛ ممکن است بگوییم رآه غیر از وجده است و معنای دیگری است با عنوان مفعول را دارای صفتی دانستن؛ لذا در خود درس هم در ص ۲۲۱ ممکن است بگوییم اعظم را باید به معنای مفعول را بر صفتی دانستن گفت.