تفاوت جمع مکسر و جمع سالم چیست؟

پرسش ها و پاسخ هادسته بندی: سوالات متفرقه صرفیتفاوت جمع مکسر و جمع سالم چیست؟
مهدی 2 سال قبل

غرض از استعمال جمع مکسر آن جایی که هم عرض آن جمع سالم هست چیست؟‌

1 پاسخ

دکتر سامرایی در کتاب معانی الابنیه صص ۱۲۶-۱۲۹ تحقیقی در این مورد دارد، مراجعه فرمایید.