درس چهل و پنجم: سایر انواع مصدر

نکات محتوایی

۱- در مصدر میمی، قاعده قیاسی صددرصدی وجود ندارد؛ لذا در کتاب، به صورت قاعده نیامده است.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۲- به نظر می رسد که مصادر میمی که در آیات سوره بلد ذکر شده، اسم مصدر هستند. از این رو، می‌توان گفت که مصدر میمی نیز اسم مصدر دارد

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۳- به نظر می رسد که مصدر مجهول، در مصدر مره و هیئت نیز قابل تصور است. باید مثال مناسبی برایش پیدا کرد

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۴- در مصدر هیئت ممکن است گاهی بدون قید بیاید و فقط اصل اینکه فعل، کیفیتی خاص داشته، عنوان شود

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۵- به نظر می‌آید باید بگوییم که در غیرثلاثی مجرد، مصدر نوع نداریم. زیرا مصدر نوع یک صیغه است (و لذا بحث صرفی است) نه یک ترکیب. المستقصی ص۴۲۱ و ۴۲۲.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۶- درباره مصدر صناعی: المستقصی ص۴۲۸ به بعد- علوم العربیه ص۳۵۰

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۷- تعبیر مصدر صناعی، یک تعبیر جدید است که در کتب متاخر نظیر شذا العرف و جامع الدروس و نحو وافی و… آمده است. تعبیر مصدر جعلی هم در علوم العربیه دیده شد. در جامع الدروس می‌گوید: و قد أكثر منه المولدون في اصطلاحات العلوم و غيرها، بعد ترجمة العلوم بالعربية

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۸- مصدر صناعی، از میان دو قسم حدث (کار و حالت) از قسم دوم است

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۹- برای تمایز بین مصدر صناعی با منسوب مونث: المستقصی ص۴۳۱

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۱۰- درباره نکته آخر درس:

تمام مصادر، یا مذکر مجازی هستند یا مؤنث مجازی؛ مصدر اگر دارای علامت تأنیث باشد، مؤنث مجازی است مثل قِراءة و رُجعی و مجاهدة؛ در غیر این صورت، مذکر مجازی است مثل ذهاب و رجوع و تعلیم

به این جهت، اینکه مشهور شده که “در مصادر،  معامله مذکر و مؤنث هر دو صحیح است” ظاهرا در منابع وجود ندارد و مطلبی ناروا است. بله؛ مصدر (چه مذکر و چه مؤنث) می‌تواند بر مذکر و مؤنث هر دو اطلاق شود مثل زید عدل و هند عدل – زید ثقة و هند ثقة

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۱۱- پاسخ هم اندیشی اول در مطالعه و تحقیق درس اسم زمان و اسم مکان آمده است

No votes yet.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *