درس چهل و دوم: منسوب

نکات محتوایی

۱- نام دیگر مبحث نسبت در ادبیات کهن، اضافه بوده است: المستقصی ص۸۵۳

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۲- درباره بند ب قاعده ۳، مطلب مذکور در پاورقی صرف ساده دیده شود. هرچند ظاهرا مطلب درستی نیست. زیرا در شرح شافیه کمال ص۱۴۳ و حاشیه صبان ج۴ ص۲۳۶ تصریح به خطا بودن مصطفوی کرده اند.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۳- درباره اوزان فعیل و فعیله (قاعده ۶)، مطلب موردنظر کتاب در علوم العربیه ص۴۰۶ و نحو وافی ج۴ ص۶۷۱-۶۷۴

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۴- درباره نکته پایانی درس، اختلافی هست بین مرحوم رضی در شرح شافیه ج۲ ص۸۴ و ۸۵ با امثال ابن هشام در اوضح المسالک (که متنش در آخر درس آمده). توضیح آنکه وزن فعّال در حرفه ها اگر فعل نداشته باشد مثل حدّاد، حتماً صیغه نسبت است؛ اما آنها که ریشه فعلی دارند مثل نجّار آیا اسم مبالغه هستند یا صیغه نسبت؟ مرحوم رضی اینها را مبالغه گرفته ولی ابن هشام، منسوب دانسته

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۵- از اوزان یادشده در آخر درس، اولی بسیار پرکاربردتر است و در عربی جدید، صیغه فعّال را قیاسا برای منسوب به کار می برند نحو وافی ج۴ ص۶۸۴

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۶- وزن فعِل را سیبویه و نحو وافی و … ذکر نکرده اند و ظاهرا نادر است؛ لذا در کتاب هم حذف شد.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۷- درباره سؤال هم اندیشی، اختلاف نظر است. ر.ک: شرح اشمونی ج۴ ص۲۶۵ – شرح تسهیل ناظرالجیش ج۹ ص۴۷۳۶. به نظر می رسد که مفرد اسم جمعی جنس، منسوب نیست بلکه یک فرد از آن جنس است

Rating: ۵.۰/۵. From 1 vote.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *