درس بیست و دوم: هدف شناسی قواعد اعلال

نکات محتوایی

۱- تحلیل اعلال حذفی در این درس صورت نگرفته و جادارد اساتید اشاره‌ای به آن داشته باشند.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۲- در کتاب صرف کاربردی استاد کشمیری نیز رویکرد تحلیلی به قواعد اعلال ارایه شده فراجع.

🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸🔸 🔸

۳- بررسی مورد به مورد هدف شناسی قواعد اعلال که در هم‌اندیشی نیز خواسته شده است، می‌تواند زمینه ارایه تحلیل‌های جدیدتر یا کامل‌تر برای این بحث باشد.

Rating: ۳.۳/۵. From 3 votes.
Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *