درس دهم: لازم و متعدی

نکات محتوایی ۱- در چاپ سال ۹۵، از مثال‌های “ذهب، ذهب به و أذهبه” در ابتدای درس استفاده شده بود؛ اما در چاپ جدید، این…

ادامه مطلب