درس چهل و هفتم: اسم مفعول

۱- چرا در اسم مفعول قید حدوث نیامده؟ مثل رضی در کافیه عمل کرده ایم و دلیلش همانگونه که در الحدائق الندیه ص۵۹۲ آمده، آن…

ادامه مطلب