برنامه دوره کتاب دانش صرف در ایام نوروز

یکی از معضلات تحصیل طلاب، تعطیلاتی است که در آن هیچ اشتغال علمی وجود نداشته باشد و طلبه احساس کند در مدت یک هفته، دو هفته و … به صورت کامل از درس فاصله گرفته است. به همین جهت شایسته…

ادامه مطلب

پیک اربعین

یکی از معضلات تحصیل طلاب، تعطیلاتی است که در آن هیچ اشتغال علمی وجود نداشته باشد و طلبه احساس کند در مدت یک هفته، دو هفته و … به صورت کامل از درس فاصله گرفته است. به همین جهت شایسته…

ادامه مطلب