تعمیقی بر قواعد اعلال لفیف مقرون

صرفیون و لفیف مقرون محمدرضا مدرسی گفته شده است که لفیف مقرون، تنها احکام کلمه ناقص را دارد و از جهت عین الفعل در حکم صحیح است.[۱] در این نوشتار با طرح سوالاتی به توضیحاتی تعمیقی پیرامون چرایی این مطلب…

ادامه مطلب

نائب فاعل در آیه «یطاف علیهم بآنیه»

پژوهش یکی از اساتید محترم صرف: پژوهش: در آیه شریفه «وَ یُطافُ عَلَیْهِمْ بِآنِیَهٍ» (انسان/۱۵)، با فرض مجهول ثلاثی مجرد بودن «یطاف» نائب فاعل یطاف چیست؟   مرحله اول: بررسی ماده «طوف» در لغت المعجم الوسیط/۵۷۰ (طَافَ‌) حَوله، و به،…

ادامه مطلب

هدف علم لغت

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: هدف علم لغت تبیین مسئله: در این نوشتار قصد آن است که به این سوال پاسخ داده شود که وظیفه و رسالت علم لغت در میان علوم ادبی چه چیز می باشد؟آیا وظیفه آن بیان…

ادامه مطلب

تعریف حرف و ماهیت معنای حرفی

♦  نویسنده: جناب آقای محمدحسین خالق پور   حروف اقسام گوناگونی دارند. حروف جاره، حروف مشبهه بالفعل، حروف استفهامیه، حروف شرطیه، حروف مصدریه و… باید توجه داشته باشیم که تعریفی که از حروف داریم، باید مطابق با تمام اقسام آن…

ادامه مطلب