برگزاری جلسه چهارم کمیته علمی صرف

چهارمین جلسه کمیته علمی صرف در سال تحصیلی جاری، در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۷ در محل دفتر تدوین متون حوزه برگزار شد. 

برگزاری جلسه سوم کمیته علمی صرف

جلسه سوم کمیته علمی صرف، در تاریخ پنجشنبه ۱۲ مهرماه سال ۹۷ در محل دفتر تدوین متون حوزه برگزار شد. در این جلسه که اساتید…

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دوم کمیته علمی صرف

جلسه دوم کمیته علمی صرف، در تاریخ ۵ مهر ماه سال ۹۷ در محل مرکز تدوین متون حوزه برگزار شد در این جلسه که اساتید…

ادامه مطلب

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی صرف

اولین جلسه کمیته علمی صرف در تاریخ ۷ شهریور سال ۱۳۹۷ در محل دفتر تدوین متون حوزه علمیه برگزار شد. در این جلسه که با…

ادامه مطلب

دانش صرف ویراست ۹۷ منتشر شد

با عنایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه منتشر شد. با تلاش اساتید کمیته علمی صرف دفتر تدوین متون در تابستان ۱۳۹۷، پس از بازنگری و…

ادامه مطلب